Podologia

Korekta wrastających paznokci oraz zakładaniu klamer – 16h – 1200zł

Pielęgnacja specjalistyczna (usuwanie odcisków i modzeli) – 24h – 1900zł

Protetyka paznokcia – 16h – 1200zł

Kursy z naciskiem na część praktyczną zabiegów – praca na modelkach.
Po ukończeniu kursu Słuchacz otrzymuje dyplom oraz zaświadczenie na druku MEN.