Podologia

Podologia Rzeszów
Cykl kształcenia – 1 rok

Forma – zaoczna. Zajęcie dwa razy w miesiącu w weekendy: sobota + niedziela.

W programie nauczania:

Przeprowadzanie wywiadu i badania podologiczne pacjenta
Protetyka paznokci
Korekta wrastających paznokci oraz zakładaniu klamer
Ocena zmian patologicznych stóp
Zespół stopy cukrzycowej
Pobieranie materiałów do badań mykologicznych
Pielęgnacja specjalistyczna (usuwanie odcisków i modzeli)
Ortezy w podologii
Dobór preparatów do podstawowej i specjalistycznej pielęgnacji stóp

Koszt miesięczny: 400zł
Wpisowe jednorazowo: 150zł

Po ukończeniu Słuchacz otrzymuje dyplom oraz zaświadczenie na druku MEN.