Roczna szkoła fryzjerska PRO

Roczna szkoła fryzjerska PRO Rzeszów
Cykl kształcenia – 1 rok

Forma – zaoczna. Zajęcie dwa razy w miesiącu w weekendy: sobota + niedziela.

W programie nauczania:

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
Zmiana koloru włosów – koloryzacja różnymi metodami
Wykonywanie projektów fryzur
Trendy i nowości w fryzjerstwie
Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

Koszt miesięczny: 350zł
Wpisowe jednorazowo: 150zł

Po ukończeniu Słuchacz otrzymuje dyplom oraz zaświadczenie na druku MEN.
Istnieje możliwość podejścia do egzaminu czeladniczego, a następnie ubieganie się
o tytuł mistrzowski.