Technik usług kosmetycznych

Cykl kształcenia – 2 lata
Forma – zaoczna. Zajęcie dwa razy w miesiącu w weekendy: sobota + niedziela.

W programie nauczania:

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy
Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp

Koszt miesięczny: 150zł
Wpisowe jednorazowo: 150zł

Po ukończeniu kształcenia Słuchacz otrzymuje świadectwo szkolne na druku MEN, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu OKE – technik usług kosmetycznych wraz z suplementami.